Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Засвідчення форс-мажорних обставин – тепер у компетенції і регіональних ТПП

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 2014 року №1669-VII регіональні торгово-промислові палати уповноважено засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видавати сертифікати про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.
Відповідні зміни внесено і у Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні», та доповнено статтею14, у другій частині якої надано розширений, законодавчо визначений, перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Рішенням №40(3) Президії ТПП України від 15.07.2014 року, затверджено Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), яким впроваджено новий механізм з засвідчення форс-мажорних обставин.
Засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до  умов зовнішньо торгівельних угод здійснюється виключно Торгово-промисловою палатою України.
Для отримання сертифікатів із засвідчення форс-мажорних обставин просимо звертатися до договірно-правового відділу Кіровоградської РТПП за адресою: 25022, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79А, кабінет 211, Хмуренко Олег Сергійович, тел. (0522) 35-18-56. електронна пошта: law@chamber.kr.ua

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палати форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).pdf

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,3 0
EUR
100
3231,0 3
USD
100
$
2814,9 7
Дата: 24.10.2018
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER