Відповідно до статті 7-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" при виникненні страхового ризику Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) може здійснювати заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків, у межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на такі цілі. Страховим ризиком є обставини, внаслідок яких особи можуть втратити роботу і потребують матеріальної підтримки та соціальних послуг. До таких обставин належить вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва.

До профілактичних заходів належать:
- фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи (Порядок фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи, затверджено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 29.01.2009 N 94, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 р. за N 244/16260 (із змінами));
- фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи (Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи, затверджено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 29.01.2009 N 94, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 р. за N 245/16261 (із змінами));
- інші профілактичні заходи, визначені правлінням Фонду.

Проведення профілактичних заходів не поширюється на бюджетні, комунальні та неприбуткові організації. Щодо осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення", профілактичні заходи не застосовуються.