Статтею 42 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено, що іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) мають право провадити в Україні інвестиційну діяльність. Провадження такої діяльності регламентується, зокрема, нормами Господарського кодексу України та Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Відповідно до статті 390 вказаного Кодексу іноземними інвесторами визнаються, у тому числі, суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, і є іноземцями, які не мають постійного місця проживання на території України.

Згідно Закону України "Про режим іноземного інвестування" підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають іноземці, які засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, якщо іноземці прибувають в Україні з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб. Підставою для видачі посвідки є те, що:
- дані про іноземця включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- розмір частки власності іноземця у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тисяч євро.