Однією з категорій іноземців, для застосування роботодавцями праці яких відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” передбачено одержання дозволу державної служби зайнятості, є особи, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ належать до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії".

Законом України від 10.04.2008 № 250-VIратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі. Додатком до Угоди про заснування СОТ є Генеральна угода про торгівлю послугами. Статтею Vbis "Угоди про інтеграцію ринків робочої сили" Генеральної угоди передбачено створення повної інтеграції ринків робочої сили за умови звільнення громадян від вимог, що стосуються дозволів на проживання та працю. Статтею II Генеральної угоди визначено, що член організації щодо будь-якого заходу повинен надати негайно і безумовно для послуг і постачальників послуг іншого члена режим, не менш сприятливий, аніж той, який він надає для таких самих послуг або постачальників послуг іншої країни. Член угоди може вживати заходів, несумісних із зазначеними, за умови, що такий захід внесено до переліку вилучень. Графіком специфічних зобов’язань в секторі послуг визначено Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння, у тому числі щодо переміщення фізичних осіб. В’їзд і тимчасове перебування іноземного постачальника послуг в Україні вимагає отримання дозволу на працевлаштування.

Відповідно до вказаних угод під "внутрішньокорпоративним цесіонарієм" розуміється фізична особа, найнята заснованою на території країни-члена СОТ юридичною особою, що не є неприбутковою організацією, яка прагне тимчасового перебування з метою надання послуг в Україні через комерційну присутність свого роботодавця. Цесіонарієм також є фізична особа, що є партнером в юридичній особі (але не посідає контрольного пакету акцій) протягом щонайменше одного року, яка прагне тимчасового перебування з метою надання послуг відділенню, філії чи дочірньому підприємству цієї юридичної особи, що здійснюють подібну економічну діяльність на території України. Внутрішньокорпоративні цесіонарії поділяються на керівний персонал, менеджерів та спеціалістів.

Керівним персоналом є фізичні особи в організації, які головним чином здійснюють безпосереднє управління юридичною особою або встановлюють цілі та визначають політику цієї особи або основний компонент чи її функцію, мають широкі повноваження щодо прийняття рішень і підлягають лише загальному нагляду або керівництву з боку вищих керівників, ради директорів або акціонерів цієї юридичної особи.

Менеджери - фізичні особи в організації, які здійснюють управління юридичною особою або її відділом чи підрозділом, здійснюють контроль за роботою іншого наглядового, професійного чи адміністративного персоналу, мають повноваження наймати та звільняти або рекомендувати для найму, звільнення або інших кадрових заходів щодо працівників, а також здійснюють особисті повноваження щодо поточної діяльності організації.

Спеціалісти - особи в організації, які посідають знання на високому експертному рівні та індивідуальний досвід у сфері продуктів, послуг, діяльності чи прийомів управління цієї організації. Такі знання мають бути відображенням належного рівня освіти та професійної кваліфікації, необхідного для виконання обов’язків в рамках відповідної професії.