Згідно статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) мають право провадити в Україні зовнішньоекономічну діяльність. Провадження такої діяльності регламентується, зокрема, нормами Господарського кодексу України та Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Статтею 377 вказаного Кодексу визначено, що зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою.

Відповідно до статті 4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” до видів зовнішньоекономічної діяльності належать, у тому числі:
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами.

У разі якщо зовнішньоекономічним договором передбачено залучення іноземної робочої сили для виконання певного обсягу робіт (надання послуг) і такі громадяни відряджаються іноземним суб’єктом господарювання в Україну, потрібно оформлення дозволів на застосування їх праці національним суб’єктом господарювання.