Згідно статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на підставі дозволів державної служби зайнятості. Чинне законодавство передбачає випадки, коли праця іноземців може застосовуватися без вказаних дозволів або коли дозволи видаються за процедурою, відмінною від визначеної вказаним Законом.

Так, статтею 35 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" визначено, що прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю. Держава забезпечує вчасну видачу дозволів на працевлаштування, а також, у разі необхідності, службових карток для всіх іноземних працівників, які наймаються інвесторами (у тому числі оператором угоди) згідно з угодою про розподіл продукції.

Такі дозволи на працевлаштування та службові картки видаються у централізованому порядку винятково на підставі звернень інвесторів із доданням переліків відповідних іноземних працівників, сформованих інвесторами. При цьому вимоги щодо подання будь-яких інших документів, у тому числі передбачених вищевказаним Порядком, не застосовуються.

На підставі звернень підрядної, субпідрядної або іншої організації (особи), яка виконує роботи на замовлення інвестора в рамках угоди про розподіл продукції, із доданням до звернень листів підтримки від інвестора, держава сприяє вчасній видачі дозволів на працевлаштування та/або службових карток для працевлаштування такої кількості іноземних працівників, яка необхідна для виконання відповідних робіт в рамках угоди про розподіл продукції такою підрядною, субпідрядною або іншою організацією.

Угодою про розподіл продукції є угода, відповідно до якої одна сторона - Україна доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.