- першочергове обслуговування в Кіровоградській РТПП;
- отримання інформації з питань економічного розвитку й сприяння підприємництву в регіоні;
- отримання сигнальної інформації за комерційними пропозиціями вітчизняних та іноземних фірм;
- отримання інформації з питань, які належать до сфери діяльності Кіровоградської РТПП;
- отримання журналу "Зовнішсервіс" та інших друкованих видань Кіровоградської РТПП та ТПП України;
- розміщення інформаційних матеріалів про члена КРТПП у друкованих виданнях КРТПП (1 раз на рік);
- отримання інформації про виставки, ярмарки, семінари, форуми та інші заходи, які проводяться в Україні та за кордоном;
- участь і ділових зустрічах і переговорах з представниками вітчизняних і закордонних фірм, зацікавлених у встановленні бізнес-контактів в рамках заходів, що проводяться КРТПП, засіданнях галузевих комітетів підприємців при ТПП України;
- розміщення розширеної інформації про нового члена Кіровоградської регіональної ТПП на сайті КРТПП протягом одного місяця;
- розміщення інформації (банера) членів Кіровоградської регіональної ТПП на сайті КРТПП;
- отримання сприяння у вирішенні питань членів КРТПП в інших регіонах за допомогою системи ТПП України;
- розповсюдження комерційних пропозицій і каталогів компанії по Торгово-промисловим палатам і Посольствам інших країн;
- пріоритетне обслуговування в рамках співпраці КРТПП з Виконавчою Агенцією з питань конкурентноспроможності та інновацій Європейської комісії за проектом "Європейська Мережа Підприємств"
- можливість отримання підтримки щодо заохочення працівників підприємств – членів КРТПП нагородами та подяками з боку державних органів;
- прийняття в члени КРТПП з врученням реєстраційного Свідоцтва; 
- отримання рекомендаційних листів та документів, що підтверджують членство в КРТПП, для пред'явлення в Посольства, Представництва торгово-промислових палат зарубіжних країн, партнерам по бізнесу.

Зазначені переваги розповсюджуються лише на тих членів Кіровоградської РТПП, які сплатили щорічні членські внески.