DSC 2888-Центр міжнародного приватного підприємництва (Center for International Private Enterprise (CIPE) спільно з регіональними партнерами ГО «Територія успіху» 7-8 грудня в Кіровоградській РТПП проводить тренінги:

- Методологія і практика проведення М-тесту та громадської антикорупційної експертизи регуляторних актів місцевого рівня;
- Методологія і практика проведення тесту малого підприємництва (М-тест).

М-Тест запроваджено в Україні нормами нової редакції Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308.

16 грудня 2015 року Кабінет Міністрів ухвалив запровадження інноваційного для України інструменту оцінки впливу державних регуляторних актів – М-Тесту, прийнявши зміни до Постанови «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» №308.

Тест малого бізнесу (М-Тест) розроблено та запроваджено в Україні на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (стаття 378) та Порядку денного асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію (п. 7.7), а також відповідно до норм європейського законодавства щодо розвитку малого бізнесу, зокрема Small Business Act «Think Small First».

Прес-служба / 07.12.2016