Зі  скасуванням  Вверховною Радою Украъни у грудні 2020 року Закону №530 ситуація з перевірками у сфері господарської діяльності органами державного нагляду кардинально змінилась.  До кого можуть навідатись  з перевіркою у 2021 році та як  про це дізнатись.

21012020З 10 грудня 2020 р. прийнятим Законом України № 1071 виключено норму пп. 4 п. 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 530, яка передбачала заборону проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Відтепер суб’єктам господарювання слід чекати на візит інспекторів різних органів державного нагляду з плановими перевірками.

А що стосується податкового контролю — мораторій на перевірки органами ДПС продовжує діяти, проте на ньому варто зупинитись.

Мораторій на перевірки органами ДПС!

Згадаємо, що за приписами п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, запроваджено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Винятками з цього правила є:

1) документальні позапланові перевірки, що проводяться на звернення платника податків;

2) документальні позапланові перевірки у разі ліквідації/реорганізації, а також бюджетного відшкодування (пп. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ);

3) фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства в частині: обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкоголю та тютюну; цільового використання пального та спирту етилового платниками податків; обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками; здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 ПКУ.

Не слід забувати про нові критерії відбору платників податків для проведення перевірок, затверджених наказом Мінфіну від 07.09.2020 р. №548 у новій редакції Порядку формування плану-графіка. Особливої уваги заслуговує такий критерій високого ступеня ризику відбору юридичних осіб до проведення планових перевірок як наявність інформації в судових рішеннях за ст. 191, 212, 368 КК України про ризиковий характер діяльності контрагентів платника податків.

Втім, ДПС продовжує активно унормовувати свою діяльність в частині відновлення перевірок. Зокрема, служба вже розробила проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується скоротити строки дії обмежень, встановлених п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності цією постановою, в частині дії мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок. Поки цю постанову Уряд не затвердив, але все можливе.

Окреме питання з реорганізацією самої ДПС: з 01.01.2021 року ДПС діє у складі єдиної юридичної особи. Натомість, обласні структурні підрозділи органів ДПС надалі мають ті ж самі повноваження, що й до реорганізації.

Сьогодні такі положення про територіальні органи ДПС вже затверджені, а сам перелік делегованих повноважень визначений постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 227.

Відтак, для платників податків ситуація, в частині повноважень органів ДПС з прийняття наказів, складення/підписання направлень та безпосереднього проведення перевірок, а також прийняття податкових повідомлень-рішень не змінилася.

Для інформації:

Всі платники податків, які були у плані-графіку, оприлюдненому станом на 18.03.2020 р, автоматично доповнять план-графік планових перевірок після завершення карантину.

Перевірки держнагляду (контролю) за господарською діяльністю. Підстави.

На сьогодні повний мораторій на проведення органами держнагляду (контролю) планових заходів скасовано, проте залишаються окремі винятки.

Чим сьогодні керуються органи державног нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності?

Як свідчать активні роз’яснення окремих державних контролюючих органів, при призначенні та проведенні перевірок у сфері господарської діяльності вони керуються  нормою п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 533:

Тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), але не раніше 30 червня 2020 року, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

 • за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Яким чином державні органи контролю використовують цю норму видно з уже оприлюднених на Інспекційному порталі планів перевірок.

Державна служба України з питань праці.

Держпраці у своїх роз’ясненнях прямо вказує на скасування карантинного мораторію на перевірки, принаймні, щодо суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці затверджені Постановою КМУ від 20 травня 2020 р. № 383.

Важливо! Мінекономіки затвердило нові форми документів (актів), що складаються при здійсненні інспекторами Держпраці заходів державного нагляду та контролю з питань праці. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Позицію щодо обмеженого карантинного права на проведення перевірок за Законом № 533 підтримала й ДСНС.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій затверджені Постановою КМУ від 5 вересня 2018 р. № 715.

У річному плані перевірок пожежної безпеки ДСНС на 2021 рік зазначені такі сфери державного нагляду і контролю:

 • провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню.
 • додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, причому, як свідчить сам перелік господарських суб’єктів, переважно, це підприємства з високим ступенем ризику, втім можна побачити й підприємства з середнім ступенем ризику.

Органи Пенсійного фонду України.

Згадаємо, що фактично мораторій на перевірки у період дії карантину (у т.ч. й у 2021 році) встановлений двома законами — Законом № 533 та Перехідними положеннями ПКУ.

Щодо контролю за сплатою ЄСВ, то приписами п. 9-12 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2464 установлений окремий мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18.03.2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України затверджені постановою КМУ від 17.07.2019 р № 632.

Але, як показує Інспекційний портал, перевірки провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування стосуються всіх суб’єктів господарювання з високим, середнім та незначним ступенем ризику.

Основні питання таких перевірок:

 1. Подання суб’єктом господарювання недостовірних відомостей до Державного реєстру застрахованих осіб;
 2. Невиконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень, виявлених під час попередніх планових/позапланових заходів контролю;
 3. Порушення строків подання або неподання звітності органам ПФУ платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Державна екологічна інспекція України.

Державна екологічна інспекція затвердила план перевірок на 2021 рік щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів господарюючих суб’єктів як з високим, так і з середнім, і з незначним ступенем ризику.

Встановлені критерії ризику (видів порушень) для відбору господарюючих суб’єктів до перевірок:

 • Недотримання режиму використання прибережних захисних смуг уздовж морів, пляжних зон прибережних захисних смуг;
 • Порушення умов дозволу на спеціальне використання, а саме недотримання лімітів забору та використання води;
 • Порушення умов транспортування відходів, передачі відходів, а також порушення вимог щодо поводження з відходами;
 • Порушення умов скидання зворотних вод у водні об’єкти.

Цікаво, що порядок здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів визначається Законом № 1264 (ст.35) та іншими законами України. Тож, мораторій за Законом № 530 мав би  поширюватись й на цю сфері державного нагляду.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі-Держпродспоживслужба)

Щодо Держпродспоживслужби Укрїни, то її повноваження за останні кілька років значно розширені.

Зокрема, перевірки в частині державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства за Законом №533 виведені з-під мораторію, а отже, цей вид перевірок Держпродспоживслужбою запланований на 2021 рік для господарських суб’єктів з високим, середнім чи незначним ступенем ризику.

Держнагляд (контроль) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін також виведений з-під мораторію за Законом № 533. А у зв’язку з запровадженням Урядом з початку карантину державного  регулювання цін на окремі види товарів, шляхом їх декларування на сайті Держпродспоживслужби, під планові перевірки потрапили суб’єкти з високим,  середнім та незначним ступенем ризику. Основним критерієм відбору цих суб’єктів до перевірки є неналежне формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Перевірки у сфері захисту прав споживачів, як правило, стосуються лише тих суб’єктів, у яких протягом останніх 5 років виявлені порушення законодавства у цій сфері — зокрема, реалізація споживачеві небезпечної, простроченої продукції, ненадання споживачеві необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця. Однак, як показує перелік відібраних до перевірки суб’єктів господарювання на Інспекційному порталі – переважно це стосується розгалужених торгівельних мереж (мережі магазинів харчової та нехарчової продукції).

Перевірки у сфері ринкового нагляду — теж поза мораторієм

До сфери діяльності  Держпродспоживслужби України, відноситься і друга категорія перевірок, наведених в роз’ясненні Мінекономіки.

Наразі проаналізуємо державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції.

Загалом, контроль у цій сфері здійснюють 7 органів згідно з переліком видів продукції, що підлягає контролю. А перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затверджено Постановою КМУ від 28.12.2016 р № 1069.

Серед таких органів є Держпраці, ДСНС, Держпродспоживслужба. Усі вони, для більшості з їхніх сфер контролю, з одного боку перебувають під мораторієм, але можуть здійснювати будь-які перевірки у частині ринкового нагляду.

Важливо знати. З повним  переліком органів держнагляду (контролю), які вже запланували перевірки на 2021 рік, можна ознайомитись на Інспекційному порталі.

За цим же посиланням можна знайти і перелік суб’єктів господарювання, щодо яких державними органами заплановані планові заходи. А за сферою державного нагляду і контролю можна визначитись із критеріями відбору таких суб’єктів до перевірки (натиснувши на активне посилання сфери контролю), і побачити ступінь ризику, до якого віднесений той чи інший господарюючий суб’єкт.

Користуйтесь, визначайтесь, будьте готові!

 

Публікацію підготувала Надія Воленшчак,
начальник відділу фінансово-інформаційних послуг
Кіровоградської РТПП

Журнал "ЗОВНІШСЕРВІС"

Slider