Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Документи, що подаються до центру зайнятості для отримання дозволу на застосування праці іноземця

Для отримання дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 (із змінами), до обласного центру зайнятості роботодавець подає:
1) заяву (згідно з додатком до вказаного Порядку);
2) копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства (перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
3) копії сторінок паспортного документа іноземця та особи без громадянства (далі - іноземець) з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
4) дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 x 4,5 см;
5) документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ України (у разі отримання документу за кордоном він має бути перекладений, засвідчений та легалізований, як це прописано у пункті 2);
6) довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
7) довідку МВС України про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження. У разі перебування іноземця за межами України - довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження (перекладену, засвідчену та легалізовану);
8) довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації..

Для окремих категорій іноземців передбачено подання також інших документів, визначених пунктами 7 та 8 вказаного Порядку.

Вказані документи обласний центр зайнятості приймає за описом, копія якого видається роботодавцю з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,3 -0
EUR
100
2906,8 6
USD
100
$
2602,6 0
Дата: 23.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER