Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про особливості застосування праці іноземців при провадженні інвестиційної діяльності

Статтею 42 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено, що іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) мають право провадити в Україні інвестиційну діяльність. Провадження такої діяльності регламентується, зокрема, нормами Господарського кодексу України та Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Відповідно до статті 390 вказаного Кодексу іноземними інвесторами визнаються, у тому числі, суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, і є іноземцями, які не мають постійного місця проживання на території України.

Згідно Закону України "Про режим іноземного інвестування" підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законодавством України. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

У разі коли іноземець, крім інвестиційної діяльності, має намір вступити в трудові відносини з підприємством, для застосування його праці потрібен дозвіл територіального органу державної служби зайнятості, який видається відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 (із змінами).

Якщо іноземець претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади, за умови, що такий іноземець є засновником або учасником підприємства, згідно пункту 4 вказаного Порядку дозвіл видається за спрощеною процедурою, яка не передбачає першочергового підбору працівників з числа громадян України. У такому випадку, крім документів передбачених пунктом 6 Порядку, роботодавець подає також копії установчих документів, засвідчених в установленому порядку.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER