Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про застосування іноземної робочої сили відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів

Згідно статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) мають право провадити в Україні зовнішньоекономічну діяльність. Провадження такої діяльності регламентується, зокрема, нормами Господарського кодексу України та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Статтею 377 вказаного Кодексу визначено, що зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до видів зовнішньоекономічної діяльності належать, у тому числі:
експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір складається відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Зовнішньоекономічний договір, як правило, укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у простій письмовій формі.

У разі якщо зовнішньоекономічним договором передбачено залучення іноземної робочої сили, потрібно оформлення дозволів на застосування праці іноземців. Дозволи видаються територіальними органами Державної служби зайнятості України за умови, що відсоток кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках договору, не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договору. Відповідно до пункту 7 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437, роботодавець (крім стандартного пакету документів, передбаченого пунктом 6 цього Порядку) подає до обласного центру зайнятості копію договору, укладеного між вітчизняним та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг).

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення
Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.
 

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER