Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про особливості отримання дозволів на застосування праці іноземців, які знаходяться в процесі оформлення статусу біженців

Законом України "Про зайнятість населення" (далі - Закон про зайнятість) передбачено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) на території України на підставі дозволів територіальних органів державної служби зайнятості. Відповідно до частини 6 статті 42 Закону про зайнятість без дозволів застосовується праця, у тому числі, біженців, іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні.

Для набуття статусу біженця іноземцю необхідно пройти певну процедуру, визначену Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". Відповідно до статті 13 зазначеного Закону особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на тимчасове працевлаштування. Частиною 2 статті 42 Закону про зайнятість передбачено видачу дозволу на застосування праці таких осіб. Для отримання дозволу, відповідно до пункту 8 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 (далі - Порядок), роботодавець подає до обласного центру зайнятості:
- заяву згідно з додатком до Порядку;
- копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
- дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 x 4,5 см.

Згідно пункту 20 Порядку дозвіл видається на строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, але не більш як на один рік. Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки.

Згідно частини 3 статті 42 Закону про зайнятість для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, плата за видачу дозволу не справляється.

Відповідно до пункту 25 Порядку дозвіл анулюється, у тому числі, у разі:
- прийняття територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України рішення про визнання іноземця біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту (дає роботодавцю право застосовувати працю іноземця без дозволу);
- невикористання іноземцем права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу Державної міграційної служби України про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С. 

 

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER