Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про подання документів про освіту при оформленні дозволів на застосування праці іноземців

Для отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавці відповідно до пункту 6 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437, подають, у тому числі, копії документів про освіту або кваліфікацію іноземців. Такі документи повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Не потребують легалізації документи про освіту у разі якщо це передбачено міжнародними договорами. Так, статтею 4 Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів, укладеної в рамках Співдружності Незалежних Держав і ратифікованої Законом України від 11.07.1995 № 290/95-ВР, визначено, що кожна зі Сторін Угоди визнає (без легалізації) дипломи, свідоцтва про освіту, відповідні документи про надання звання, розряду, кваліфікації та інші неодмінні для провадження трудової діяльності документи і завірений у встановленому на території Сторони виїзду порядку переклад їх державною мовою Сторони працевлаштування або російською мовою.

Не потребують легалізації також документи про освіту, видані країнами, які приєдналися до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону України від 10.01.2002 № 2933-III “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів”.

Конвенція поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. Кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється Конвенція і які мають бути представлені на її території. Під легалізацією розуміється формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, яким скріплено документ.

Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документи був складений. Заповнений належним чином апостиль засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичність відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ.

Документи про освіту, видані країнами, які не ратифікували вказані Угоду та Конвенцію, потребують консульської легалізації. Така легалізація полягає у підтвердженні відповідності документів законодавству держав їхнього походження та являє собою засвідчення достовірності підпису посадової особи, її статусу та в необхідному порядку печатки уповноваженого державного органу на документах з метою їхнього подальшого використання на території іншої держави. Консульська легалізація проводиться на території держави, де видано документ про освіту, або в Україні.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С. 

 

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER