Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про вимоги до роботодавців щодо класифікації праці за показниками шкідливості

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" роботодавці зобов’язані забезпечувати гідні умови праці, які відповідають вимогам законодавства в сфері оплати праці, охорони і гігієни праці.

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці (стаття 29 Кодексу законів про працю України). Вказаний інструктаж проводиться з урахуванням результатів гігієнічної оцінки умов праці. Така оцінка використовуються роботодавцями також для розробки заходів щодо покращення умов праці та профілактики шкідливого впливу на організм працюючих. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 за № 472/25249, затверджено Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу".

Норми та правила спрямовані на гігієнічну оцінку умов та характеру праці на робочих місцях працівників та застосовуються у юридичних осіб. Класифікація праці базується на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівників.

Гігієнічна класифікація праці розподіляє умови праці на 4 класи:
1-й клас (оптимальні умови праці) – умови, за яких зберігається не лише здоров’я працівника, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності;
2-й клас (допустимі умови праці) – умови, за яких не перевищуються встановлені гігієнічні нормативи (можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни);
3-й клас (шкідливі умови праці) – умови, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника;
4-й клас (небезпечні умови праці) – умови, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих професійних уражень.

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів дозволена тільки за умови застосування засобів колективного та індивідуального захисту і скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів. Робота в небезпечних умовах праці не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій.

 

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С. 

 

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,3 -0
EUR
100
3225,6 7
USD
100
$
2803,7 12
Дата: 19.10.2018
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER