Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про кваліфікаційні характеристики професій працівників

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" держава гарантує громадянам у сфері зайнятості вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності. При виборі виду діяльності громадяни мають враховувати вимоги до такої діяльності та особливості її провадження. Вимоги визначаються роботодавцями з урахуванням норм чинного законодавства та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Довідник складається з випусків – загального (наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 (із змінами) затверджено випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності") та профільних (затверджуються профільними центральними органами виконавчої влади).

Довідник:
- є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професій;
- визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій професії, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів та професій;
- є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник служить основою для:
- розроблення робочих інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність;
- ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
- визначення кваліфікаційного статусу робітника;
- присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань, вмінь та навичок у навчальному закладі або на виробництві за результатами кваліфікаційної атестації.

Згідно Довідника кваліфікаційна характеристика професії робітника має розділи "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги". За необхідності можуть бути додаткові розділи "Спеціалізація", "Приклади робіт".

У розділі "Завдання та обов'язки" подається опис робіт, властивих для даної професії.

У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання завдань та обов'язків, а також знань технологічних та конструктивних особливостей знаряддя виробництва, ведення технологічного процесу, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які робітник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень професійної підготовки робітника, який необхідно мати для виконання покладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу роботи.

Розділ "Спеціалізація" вміщує дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування професії.

У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і пов'язаних з ними машин та устаткування. Ці приклади робіт не передбачають повний перелік усіх робіт, що мають місце в кожній галузі.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С. 

 

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,3 0
EUR
100
3231,0 3
USD
100
$
2814,9 7
Дата: 24.10.2018
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER