Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата в рамках грантового проекту "Діловий Кропивницький он-лайн (BusinessKrop-online)", що реалізується в межах проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом та реалізується в Україні німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, оголошує тендер на закупівлю послуги з розробки веб-сайту з адаптацією під мобільні пристрої і планшети "Діловий Кропивницький он-лайн (BusinessKrop-online)" (за кодом СPV-72240000-9 «Послуги з аналізу та програмування систем»).

17062021Замовник - Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата.

Очікувана вартість предмета закупівлі - 581000,00 грн (UAH).

При формуванні цінової пропозиції на послугу з розробки веб-сайту з адаптацією під мобільні пристрої і планшети учасники повинні врахувати, що вартість цінової пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, а також наступне:

  • Вартість послуги повинна включати проектування та розробку дизайну сайту, програмування функціоналу сайту, розміщення сайту у мережі Інтернет, Seo-оптимізацію та просування сайту у пошукових системах, податки, збори та інші обов’язкові платежі.
  • Терміни завершення робіт не повинні перевищувати терміни, встановлені в проекті договору до закупівлі.

До складу пропозиції учасника повинна входити цінова пропозиція, складена за формою, визначеною у Додатку 7.

Дата початку прийому пропозицій: 17.06.2021 р.

Кінцевий термін подання пропозицій: до 24.06.2021 р. 15:00 год.

Строк надання послуги – кінцевий строк надання послуги не повинен перевищувати 1 листопада 2021 року.

Опис предмету закупівлі/технічні характеристики: за результатами закупівлі заплановано створити безкоштовну платформу "Діловий Кропивницький он-лайн (BusinessKrop-online)" у вигляді веб- сайту з адаптацією під мобільні пристрої і планшети, який міститиме:

1) повну актуальну інформацію про діючі підприємства, установи та організації в розрізі галузей економіки/сфер діяльності з відміткою на інтерактивній карті та можливістю оформлення онлайн замовлення/доставки товару/послуги (мінімальна кількість суб'єктів господарювання, інформація про яких має бути розміщена на платформі - 80);
2) банери з посиланням на офіційні інтернет-ресурси, що містять інформацію про наявні механізми допомоги, конкретні закони і положення, пов'язані із COVID-19 тощо, а також установи та організації;

Більш детально інформації щодо опису технічних характеристик предмета закупівлі викладена у Додатку 2 до оголошення. На підтвердження технічних характеристик учасник надає документ, який містить опис технічної частини створюваного веб-сайту та його дизайну з урахуванням вимог замовника, що викладені у Додатку.

Вимоги до учасників тендеру:

До участі у тендері запрошуються суб‘єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за законодавством України: веб-розробники, що мають працівників відповідної кваліфікації, досвід роботи у відповідній сфері, обладнання та матеріально-технічну базу. На підтвердження зазначених вимог учасник тендеру у складі пропозиції повинен надати документи, передбачені Додатком 1 до оголошення.

Не можуть бути учасниками тендеру суб’єкти підприємницької діяльності, в разі, якщо:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, або фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) учасник закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) учасник не вживає належних заходів для запобігання підбурювання до насильства чи ненависті, а також від будь-якої об'єктивно невиправданої дискримінації щодо окремих осіб або групи осіб.

9) учасник закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", чи будь-яких інших торгових обмежень, накладених Організацією Об'єднаних Націй, ЄС або Федеративною Республікою Німеччина.

10) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення закупівлі, або фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

11) учасник закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

12) учасник не забезпечує заходи щодо захисту дітей, запобігання насильству, жорстокому поводженню чи експлуатації будь-якого виду, запобігання дискримінації (зокрема, на ґрунті походження, етнічної приналежності, релігії, віку, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації або інвалідності) та сприяти рівності можливостей для всіх гендерних груп.

На підтвердження відсутності зазначених підстав для відмови в участі у закупівлі учасник повинен надати довідку за формою, встановленою у Додатку 3 до оголошення.

Окрім цього у складі пропозиції повинна міститися довідка від уповноваженої особи учасника на обробку персональних даних та лист-згода на повідомлення своїх працівників , чиї персональні дані будуть зібрані та оброблені в рамках цієї закупівлі (форми згідно з Додатком 4).

Також учасник повинен запобігати виникненню конфлікту інтересів в рамках цієї закупівлі зокрема, в результаті комерційних інтересів, політичної приналежності або національних зв'язків, родинних стосунків чи дружби та інших інтересів, що погоджується учасником у вигляді гарантійного листа, що надається у складі пропозиції (форма у Додатку 5).

На підтвердження права підпису документів пропозиції учасник у складі пропозиції надає один з таких документів: наказ про призначення, виписка або витяг з ЄДР. Якщо право підпису уповноваженій особі надане на підставі довіреності чи доручення додатково у складі пропозиції надається такий документ.

Порядок оформлення та подання пропозиції:

Пропозиція подається у письмовій формі українською мовою (за виключенням документів, які за своїм походженням складені на іншій мові, ніж українська), за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита та в запечатаному конверті на якому має бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, код ЄДРПОУ (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _____________» (зазначається дата і час розкриття пропозицій).

Пропозиція подається за адресою: Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, 25022, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 79-А.

Усі сторінки пропозиції учасника закупівлі повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі (за виключенням документів, наданих учаснику іншими підприємствами, установами або організаціями).

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, не приймаються. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій.

Методика оцінки пропозицій:

Оцінка пропозицій проходить у три етапи.

Першим етапом є перевірка відповідності учасників кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим в даному оголошенні. За результатами цього етапу пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам, встановленим замовником, відхиляються.

На другому етапі здійснюється перевірка технічної відповідності пропозицій учасників, технічним вимогам замовника, які наведені у Додатку 2.

Оцінивши пропозиції, замовник приймає рішення щодо технічної відповідності цих пропозицій, класифікуючи її як технічно прийнятну або неприйнятну. Пропозиції, визнані «технічно неприйнятними» відхиляються як такі, що не відповідають умовам цієї закупівлі.

Третім етапом є оцінка фінансових пропозицій. Мета фінансової оцінки полягає у визначенні найкращої фінансової пропозиції. Переможцем закупівлі буде визнано учасника, із числа учасників, пропозиції яких не було відхилено на основі наступної методики оцінки:

Розрахунок балів здійснюється за формулою: Б=Цmin/Цобчисл*100, де:

Б – загальна кількість балів по пропозиції;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

Цmin - ціна пропозиції, яка серед допущених до оцінки пропозицій є найнижчою;

100 – максимальна кількість балів за критерієм «Ціна».

Переможцем визнається учасник, пропозиція якого отримала максимальну кількість балів Б. У випадку однакового значення показника Б серед декількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів. За результатами оцінки замовник направляє переможцю повідомлення про акцепт, в всім іншим учасникам повідомлення про результати закупівлі.

Договір про закупівлю укладається за формою встановленою у Додатку 6 до оголошення.

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за ел. адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додатки до оголошення:

1. Вимоги до учасника

2. Опис/технічні характеристики

3. Форма довідки щодо відсутності підстав для відмови в участі у закупівлі

4. Форма згоди на обробку персональних даний

5. Форма довідки щодо запобігання конфлікту інтересів

6. Проект договору

7. Форма цінова пропозиція

 

Президент Кіровоградської

регіональної торгово-промислової палати

Ірина Саєнко

Журнал "ЗОВНІШСЕРВІС"

Журнал ЗОВНІШСЕРВІС 067 2021.jpg
" "