Згідно глави 6 "Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, Сторони вказаної Угоди, підтверджуючи свої відповідні права та обов’язки, взяті на себе в рамках Угоди СОТ, встановлюють необхідні заходи щодо поступової взаємної лібералізації умов заснування підприємницької діяльності.

Зазначена глава не застосовується до заходів, що стосуються фізичних осіб, які прагнуть отримати доступ на ринку праці Сторони, але регулює питання діяльності персоналу підприємницьких структур. Так в ній наводиться визначення терміну “основний персонал” – фізичні особи, найняті юридичною особою однієї Сторони, які відповідальні за створення, належний контроль, управління та функціонування підприємства.

Основний персонал включає "бізнес-відвідувачів", які відповідають за заснування підприємства, та "персонал, переведений в межах корпорації". Бізнес-відвідувачами є фізичні особи, що працюють на керівних посадах та несуть відповідальність за заснування підприємства. Вони безпосередньо не взаємодіють із громадськістю та не отримують винагороду за свою працю з джерела, розташованого в межах приймаючої Сторони.

Під терміном "персонал, переведений в межах корпорації" розуміються фізичні особи, що найняті юридичною особою однієї Сторони або які є партнерами в ній (крім власників контрольного пакету акцій) протягом принаймні одного року та які тимчасово переведені до підприємства на території іншої Сторони. Такий персонал повинен належати до таких категорій:
--керівники – особи, які працюють на керівних посадах в межах юридичної особи, і які, головним чином, управляють діяльністю підприємства, перебуваючи під загальним наглядом або у безпосередньому підпорядкуванні раді директорів чи акціонерів суб’єкта господарської діяльності або аналогічного органу, в тому числі:
- здійснюють управління підприємством або департаментом чи підрозділом в його межах;
- здійснюють нагляд та контроль за діяльністю інших професійних співробітників та співробітників, які виконують функції нагляду або управління;
- мають повноваження особисто наймати на роботу та звільняти або надавати рекомендації щодо найму чи звільнення або виконувати іншу кадрову діяльність;
--спеціалісти – особи, які працюють в межах юридичної особи та володіють спеціальними знаннями, визначальними для виробництва, науково-дослідного обладнання, методів виробництва, а також управління підприємством. При оцінці таких знань враховуватимуться не тільки специфічні знання щодо підприємства, але й те, чи має ця особа високий рівень кваліфікації стосовно виду роботи або професії, що вимагає спеціальних технічних знань, зокрема членство в акредитованій професійній спілці.

Крім вищевказаних, глава 6 надає також визначення термінів "випускники-стажери", "продавці бізнес-послуг", "постачальники договірних послуг" та "незалежні фахівці".

 

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.