Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про захист внутрішнього ринку праці

kir-ocz-2Законом України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено здійснення захисту внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників.

Такий захист здійснюється через:
1) заборону призначення іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) на певні посади або зайняття ними окремими видами трудової діяльності;
2) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів - якщо такі іноземці не вступають у трудові відносини і їх діяльність регулюється відповідними державними органами;
3) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів у визначених сферах діяльності - якщо така діяльність регулюється державними або іншими органами;
4) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів - якщо такі іноземці мають певний статус, наданий їм державними органами;
5) видачу роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців.

1. Частиною 5 статті 42 Закону встановлено, що іноземці не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою діяльністю у разі, коли відповідно до законодавства призначення на відповідну посаду або провадження відповідного виду діяльності пов'язане з належністю до громадянства України. Такі обмеження введені, зокрема, відносно персоналу охорони (стаття 11 Закону України "Про охоронну діяльність").

2. Частиною 6 статті 42 Закону встановлено, що без дозволу здійснюється застосування праці наступних категорій іноземців, які не вступають в трудові відносини з національними роботодавцями, зокрема:
- представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
- працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт.

3. Згідно частини 6 статті 42 Закону без дозволу здійснюється застосування праці іноземців, які:
- є працівниками іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
- є спортсменами, які набули професійного статусу, артистами та працівниками мистецтва, які прибули для роботи в Україні за фахом;
- є священнослужителями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
- прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
- прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення.

4. Відповідно до частини 6 статті 42 Закону без дозволу здійснюється застосування праці іноземців, які мають певний статус, наданий їм державними органами, і які:
- одержали дозвіл на імміграцію в Україну (мають право постійно проживати в Україні);
- набули статусу біженця; яких визнано особами, що потребують додаткового захисту; яким надано тимчасовий захист в Україні.

5. Видача дозволів на застосування праці іноземців здійснюється відповідно до розділу VII Закону (з урахуванням змін, внесених до нього Законом України від 23.05.2017 № 2058-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій”).

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються в обласному центрі зайнятості за телефоном (0522) 24-64-18 або шляхом безпосереднього звернення за адресою м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 10, кім. 17.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,8 0
EUR
100
3364,1 21
USD
100
$
2699,1 23
Дата: 19.02.2018
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER