Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про захист внутрішнього ринку праці

kir-ocz-2Законом України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено здійснення захисту внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників.

Такий захист здійснюється через:
1) заборону призначення іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) на певні посади або зайняття ними окремими видами трудової діяльності;
2) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів - якщо такі іноземці не вступають у трудові відносини і їх діяльність регулюється відповідними державними органами;
3) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів у визначених сферах діяльності - якщо така діяльність регулюється державними або іншими органами;
4) надання можливості роботодавцям застосовувати працю іноземців без дозволів - якщо такі іноземці мають певний статус, наданий їм державними органами;
5) видачу роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців.

1. Частиною 5 статті 42 Закону встановлено, що іноземці не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою діяльністю у разі, коли відповідно до законодавства призначення на відповідну посаду або провадження відповідного виду діяльності пов'язане з належністю до громадянства України. Такі обмеження введені, зокрема, відносно:
- державних службовців (стаття 19 Закону України "Про державну службу");
- службовців органів місцевого самоврядування (стаття 1 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування");
- персоналу охорони (стаття 11 Закону України "Про охоронну діяльність").

2. Частиною 6 статті 42 Закону встановлено, що без дозволу здійснюється застосування праці наступних категорій іноземців, які не вступають в трудові відносини з національними роботодавцями:
- працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
- представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
- працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт.
Підстави перебування таких іноземців на території України регулюються Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Зокрема, статтею 4 вказаного Закону визначено, що іноземці, які прибули в Україну для роботи представниками іноземних засобів масової інформації та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України.

3. Згідно частини 6 статті 42 Закону без дозволу здійснюється застосування праці іноземців, які:
- є працівниками іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
- є спортсменами, які набули професійного статусу, артистами та працівниками мистецтва, які прибули для роботи в Україні за фахом;
- є священнослужителями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
- прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
- прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення.
Державою діяльність іноземних представництв регулюється шляхом їх реєстрації у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.1996 № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.01.1996 за № 34/1059. За результатами реєстрації представництву видається свідоцтво, у якому зазначається інформація, у тому числі, про кількість іноземних громадян - службовців, які є співробітниками представництва. Іноземним співробітникам вказаним Міністерством видаються спеціальні службові картки, а органами Державної міграційної служби України - посвідки на тимчасове проживання. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є заява іноземця, дійсний поліс медичного страхування, подання представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва.

4. Відповідно до частини 6 статті 42 Закону без дозволу здійснюється застосування праці іноземців, які мають певний статус, наданий їм державними органами, і які:
- одержали дозвіл на імміграцію в Україну (мають право постійно проживати в Україні);
- набули статусу біженця; яких визнано особами, що потребують додаткового захисту; яким надано тимчасовий захист в Україні.
Порядок видачі дозволу на імміграцію в Україну регулюється Законом України "Про імміграцію". Особі, яка отримала дозвіл на імміграцію, органами державної міграційної служби видається посвідка на постійне проживання.
Надання статусу біженця, визнання осіб такими, що потребують додаткового або тимчасового захисту, здійснюється відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". Таким особам органами міграційної служби видаються відповідні посвідчення.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про закордонних українців" закордонні українці мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Закордонним українцем є особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України. Статус закордонного українця підтверджується виданим йому посвідченням.

5. Видача дозволів на застосування праці іноземців здійснюється відповідно до статті 42 Закону та Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 (із змінами). Підприємства, установи та організації (далі - роботодавці) мають право на застосування праці іноземців на території України на підставі дозволів регіональних центрів зайнятості.
Відповідно до вказаного Порядку дозволи на застосування на конкретних посадах праці іноземців видаються:
- за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;
- за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці;
- для осіб, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб'єктом господарювання;
- для осіб, які відповідно до графіка специфічних зобов'язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ належать до категорії "внутрішньокорпоративні цесіонарії";
- для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Для отримання дозволу роботодавець подає до Кіровоградського обласного центру зайнятості заяву та пакет документів, перелік яких залежить від зазначених категорій іноземців. Протягом 7 робочих днів з дня реєстрації поданих документів приймається рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу. У разі прийняття позитивного рішення роботодавець перераховує кошти на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у розмірі 4-х мінімальних заробітних плат за кожний дозвіл. Дозвіл оформлюється та видається за умови звернення роботодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати зарахування коштів на відповідний рахунок.

Консультації з питань застосування праці іноземців на підставі дозволів надаються в обласному центрі зайнятості
за телефоном (0522) 24-64-18
або шляхом безпосереднього звернення за адресою
м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 10, кім. 17.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER