Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Про особливості видачі дозволів на застосування праці іноземців у сфері авторського права

Відповідно до статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" та Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 437 (із змінами), однією з підстав для видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (у разі достатності обґрунтування доцільності застосування їхньої праці) є претендування іноземців на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основний трудовий обов’язок. За таких умов, для отримання дозволу, роботодавець подає до обласного центру зайнятості заяву, комплект документів, передбачених пунктом 6 вказаного Порядку, та засвідчені нотаріально копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право).

Згідно статті 433 Цивільного кодексу України об’єктами авторського права є, у тому числі:
- літературні та художні твори, статті, лекції, промови, проповіді, драматичні, музичні, аудіовізуальні, фотографічні твори, твори живопису, архітектури;
- комп’ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності.

Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. Згідно Закону України “Про авторське право і суміжні права” автором є фізична особа, яка своєю працею створила твір. Використанням твору є його опублікування, переклад, аранжування, публічне виконання, продаж, передання в найм (оренду), імпорт його примірників. Автор має право на плату за використання його твору.

Відповідно до статті 449 Цивільного кодексу України об’єктами суміжних прав є виконання творів, їх фонограми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення. Первинним суб’єктом суміжних прав є виконавець творів, виробник фонограми, відеограми, організації мовлення. Суб’єктами суміжних прав є також особи, які набули таких прав відповідно до договору або закону.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
RUB
10
Р
4,4 0
EUR
100
2941,3 29
USD
100
$
2608,0 4
Дата: 29.06.2017
Банк: НБУ

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER