Одним із основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення є координація діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштування. Згідно статті 1 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон) такими суб'єктами господарювання є зареєстровані в установленому законом порядку юридичні особи, які провадять господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичні особи-підприємці, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном. До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів).

Статтею 41 Закону передбачено здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштування (приватних агентств зайнятості), утому числі, шляхом:
- ліцензування діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштування за кордоном (далі - ліцензіати);
- видачі дозволів суб'єктам господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів (далі - агентства з трудового лізингу);
- ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштування.

Органом ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном є Міністерство соціальної політики України. Ліцензіати мають провадити діяльність відповідно до норм законів України "Про зайнятість населення", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та відповідних ліцензійних умов.

Діяльність агентств з трудового лізингу має здійснюватися на підставі дозволу державної служби зайнятості. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 359 затверджено Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (постанова набере чинності з дня набрання чинності законом про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця - на даний час такий закон не прийнято).

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. №400 затверджено Порядок формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців. В електронному вигляді перелік розміщено на Інтернет-сторінці Державної служби зайнятості (Центрального апарату) - адреса в мережі Інтернет www.dcz.gov.ua, рубрика "Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні".

Відповідно до статті 50 Закону роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через територіальні органи державної служби зайнятості чи суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштування. Роботодавці, які користуються послугами приватних агентств зайнятості, зобов'язані:
- проводити попередні консультації з первинною профспілковою організацією, з якою укладено колективний договір, щодо можливості залучення працівників інших роботодавців, зокрема працівників агентств зайнятості;
- подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) своєчасно та в повному обсязі.

Роботодавцям забороняється залучати до роботи працівників, що наймаються агентствами з трудового лізингу, у разі, коли у такого роботодавця:
- протягом року здійснено скорочення чисельності (штату) працюючих;
- не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва;
- передбачається виконання робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва.


" "