Члени Палати мають право:

  • члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право брати участь з вирішальним голосом в роботі Загальних зборів Палати, обирати Президента та Президію палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на з'їзд ТПП України, а також бути обраними до Президії Палати та Ради ТПП України;
  • виносити на розгляд Загальних зборів, Президії Палати, а також З’їзду, Ради і Президії ТПП України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності регіональних Палат;
  • одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Палати;
  • член Палати може вийти з членів Палати і ТПП України, подавши письмову заяву. При виході з Палати сплачені вступні та річні внески не повертаються;
  • член Палати може призупинити своє членство в Палаті і ТПП України, подавши письмову заяву. При поновленні свого членства в Палаті вступні внески не сплачуються;
  • з метою збереження членства в Палаті підприємств, які опинились в економічній скруті та на підставі Статуту Палати передбачене тимчасове припинення членства в КРТПП за несплату річних членських внесків, яке поновлюється після сплати боргів за попередні роки та поточний рік.
  • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;

Члени Палати зобов'язані:

  • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
  • сплатити в повному обсязі щорічні членські внески протягом І кварталу;
  • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, не вдаючись до випадків недобросовісної конкуренції

Положення про членство в Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті

" "