Члени Кіровоградської РТПП
Суб'єкти господарської діяльності (162)
Загальні збори КРТПП
Вищий керівний орган Кіровоградської РТПП.
Скликається не рідше одного разу на 5 років.
Рада Кіровоградської РТПП
Обирається Загальними зборами Кіровоградської РТПП на 5-річний термін.
Здійснює загальне керівництво діяльністю Палати в період між Загальними зборами.
17 членів Ради
Президія Кіровоградської РТПП
Обирається Радою Кіровоградської РТПП терміном на 5 років.
Здійснює керівництво поточною діяльністю ТПП України.
Склад Президії:
Президент, віце-президент, 5 членів Президії
Апарат КРТПП
Керівництво та підрозділи

" "