logo trsud14 січня 2005 року Кіровоградським обласним управлінням юстиції у Кіровоградській області зареєстровано Постійно діючий третейський суд при Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті (далі - Третейський суд).

6 січня 2016 року Кіровоградським територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області зареєстровані зміни до Положенням про Постійно діючий третейський суд при Кіровоградській РТПП та Регламент Постійно діючого третейського суду при Кіровоградській РТПП. Оновлено склад суддів Третейського суду.

Третейський суд утворений на підставі Закону України "Про третейські суди" як недержавний незалежний постійно діючий орган для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин без статусу юридичної особи.

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про третейські суди", Положенням про Постійно діючий третейський суд при Кіровоградській РТПП та Регламентом Постійно діючого третейський суд при Кіровоградській РТПП що затверджені Президією Кіровоградської РТПП.

Основні переваги розгляду спору у Третейському суді:
- оперативність та швидкість, відсутність бюрократизму та корупційних проявів;
- конфіденційність третейського розгляду;
- право сторін обирати третейських суддів, а також місце проведення засідань суду та мову третейського провадження;
- незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
- остаточність рішення третейського суду та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України "Про третейські суди";
- негайне набрання чинності рішенням третейського суду;
- можливість примусового виконання рішення суду;
- оптимальність судових витрат, що дає можливість "здешевити" витрати на судовий розгляд спору.

Компетенція Третейського суду
Третейський суд приймає до розгляду будь-які спори, що виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про третейські суди".

Підстави для звернення до Третейського суду
Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності письмової третейської угоди, укладеної між сторонами, про передачу третейському суду всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.
Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Склад та розмір витрат, пов'язаних з розглядом спору, порядок їх сплати і розподілу між сторонами встановлюється Положенням про третейські витрати.

Строк розгляду справи Третейським судом не може перевищувати двох місяців з дня порушення провадження у справі.

Обов'язковість рішення Третейського суду
Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених ст.51 Закону України "Про третейські суди". Рішення виконується зобов'язаною стороною добровільно у строки, вказані в рішенні. Якщо строк не встановлено, то рішення підлягає негайному виконанню. Невиконане добровільно рішення третейського суду підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Третейський розгляд справи у суді здійснюється третейськими суддями, які обираються сторонами або призначаються Головою Третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 10 третейських суддів - фахівців у різних галузях права, юристів-практиків, більшість з яких мають досвід третейського розгляду спору.

-------

Положення про Постійно діючий третейський суд при Кіровоградській РТПП
Регламент Постійно діючого третейського суду при Кіровоградській РТПП
Список третейських суддів Постійно діючого Третейського суду при Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті

-------

Замовити послуги та отримати додаткову інформацію:
телефон: (0522) 30-87-24 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


" "