O nasКіровоградська регіональна торгово-промислова палата – недержавна організація, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних та юридичних осіб, а також їх об'єднання. Кіровоградська РТПП утворена 15 березня 1995 року на базі підприємства "Кіровоградзовнішсервіс" Торгово-промислової палати України.

Наша мета: сприяння формуванню в Кіровоградській області сучасної промислової, фінансової і торгової інфраструктури і розвитку усіх видів підприємництва, торгово-економічним і науково-технічним зв'язкам підприємців нашої області і зарубіжних країн, поліпшенню взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності й органами державного управління; прийняттю законів, що сприяють розвитку економіки.

На сьогоднішній день членами Кіровоградської РТПП є понад 180 провідних підприємства, фірми і організації, що представляють практично усі галузі економіки області.

Проте, ми працюємо не лише для своїх членів. Ми готові співпрацювати з усіма підприємствами та організаціями, які зацікавлені у розвитку економіки регіону.

Палата надає повний комплекс традиційних послуг з забезпечення зовнішньоекономічної діяльності - сертифікацію, експертизу, декларування товарів, що ввозяться на Україну і відправляються за кордон, переклади товаросупровідної документації з іноземних та на іноземні мови для проходження митних процедур, спрощене оформлення тимчасового вивезення товарів (карнети АТА). Крім того, ми розміщуємо ділові пропозиції і інформацію про фірми в міжнародних базах даних, здійснюємо пошук надійних партнерів за кордоном і в Україні для співпраці.

Географія міжнародного співробітництва Палати постійно поширюється. Довгострокові угоди про співпрацю підписано з понад 70 партнерськими організаціями, у т.ч. торгово-промисловими палатами Австрії, Білорусі, Греції, Казахстану, Молдови, Польщі, Туреччини, Росії, Румунії. Налагоджено співробітництво з багатьма зарубіжними посольствами та торговими місіями в Україні, а також посольствами України за кордоном. Усі ці зв'язки мають на меті, перш за все, сприяти розвитку міжнародного співробітництва підприємств регіону, зростанню експорту та залученню інвестицій в економіку області.

При палаті працюють галузеві комітети підприємців, які проводять незалежну експертизу нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку і зовнішньоекономічну діяльність, а також з інших питань, що стосуються прав і інтересів підприємців; готують від імені членів Палати пропозиції органам державної влади щодо їх вдосконалення.

Ми пропонуємо:

 • організацію зустрічей і переговорів українських підприємств з представниками зарубіжних ділових кіл;
 • розповсюдження ділової інформації серед зацікавлених осіб, організацію і проведення українських і міжнародних виставок;
 • консультації з правових питань провадження підприємницької діяльності;
 • консультації з питань законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності зарубіжних країн, підбір зарубіжних нормативних актів, що регламентують постачання конкретної продукції;
 • незалежну експертизу проектів регуляторних актів органів влади та місцевого самоврядування з точки зору їх впливу на підприємницьке середовище;
 • розповсюдження в Україні та за її межами інформації про Кіровоградську область, її економічний потенціал та інвестиційну привабливість, а також пропозиції підприємців Кіровоградської області щодо зовнішньоекономічного та інвестиційного співробітництва;
 • організацію виставок та ярмарків у Кіровоградській області, підготовку та проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні та за її межами;
 • проведення семінарів, конференцій, ділових зустрічей за участю українських та іноземних суб'єктів господарювання як в Україні, так і за її межами;
 • пошук інвесторів для фінансування інвестиційних проектів у Кіровоградській області;
 • висвітлення актуальних питань економічного життя Кіровоградської області у журналі Кіровоградської РТПП "Зовнішсервіс" та у журналі ТПП України "Діловий вісник".
 • публікацію ділової інформації для суб'єктів господарювання Кіровоградської області у журналі Кіровоградської РТПП "Зовнішсервіс" та на сайті Кіровоградської РТПП у мережі ІНТЕРНЕТ.
" "