Статтею 36 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено, що приватні агентства зайнятості не мають права надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які проводять страйк або інші колективні дії.

Страйком, відповідно до статті 17 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, є тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) чи іншої організації найманих працівників, уповноваженої представляти інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції.

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С. 

 


" "