Відповідно до статті 39 Закону України "Про зайнятість населення" агентства з трудового лізингу можуть направляти працівників до інших роботодавців за умови, якщо це передбачено колективним договором такого роботодавця, та за наявності згоди первинної профспілкової організації і зобов'язані при цьому:

- укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;
- виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної заробітної плати та заробітної плати, яку отримує працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи;
- забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників роботодавця, що передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на користь працівника;
- не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи.


" "