Відповідно до статті 69 Господарського кодексу України підприємства зобов'язані забезпечити сприятливі умови праці неповнолітніх, забезпечувати їх роботою переважно в денний час, надавати їм інші пільги, передбачені законом. Підприємство із шкідливими умовами праці створює окремі цехи, дільниці для надання неповнолітнім та окремим категоріям працюючих більш легкої роботи.

Особливості застосування праці молоді, у тому числі дітей, регулюються Кодексом законів про працю України, законами України "Про зайнятість населення", "Про охорону дитинства" та іншими нормативно-правовими актами.

Так, статтею 21 Закону України "Про охорону дитинства" забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, до яких належать:

  • усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;
  • використання, вербування або пропонування дитини для зайняття проституцією, виробництва порнографічної продукції чи порнографічних вистав;
  • використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності;
  • робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров'ю дитини.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про зайнятість населення" студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", освітнім ступенем "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. У разі коли в період стажування особа виконує професійні роботи, підприємство за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20 затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типову форму договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях.

Розділами XIII "Праця молоді" та XIV "Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням" Кодексу законів про працю України регулюються питання трудових відносин молодих працівників. Передбачено, зокрема, що неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. На кожному підприємстві має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років (із зазначенням дати їх народження).

Інформація щодо віку неповнолітнього, з якого допускається укладення трудового договору, заборони застосування праці неповнолітніх на певних роботах викладена у рубриці "Легальне оформлення трудових відносин".


" "