Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено:

- створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць;
- заохочення роботодавців, які створюють нові робочі місця.

Заходами зі сприяння створенню нових робочих місць є:
- компенсація фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску;
- сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів;
- компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, та громадян, які працевлаштовуються суб’єктами малого підприємництва (на нові робочі місця).

Сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів реалізується відповідно до статті 25 Закону та постанов Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 365 “Деякі питання реалізації статті 25 Закону України “Про зайнятість населення”.


" "