Відповідно до статті 50 Закону України "Про зайнятість населення" підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання повинні не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності або штату працівників. При вивільненні державних службовців така інформація має подаватися не пізніше ніж за 30 календарних днів.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 № 563, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.04.2021 за № 445/36067, затверджено Порядок подання форми звітності № 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці”. Цим же наказом затверджено форму звітності № 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці”.

Форма звітності № 4-ПН подається підприємствами, установами, організаціями до базового центру зайнятості / філії обласного центру зайнятості за місцем провадження їх господарської діяльності.

У формі зазначаються:
- найменування професії (посади) відповідно до Національного класифікатора України "Класифікатор професій";
- кількість осіб, яких передбачається вивільнити;
- дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення;
- дата запланованого вивільнення працівників.

Форма підписується керівником підприємства (установи, організації) або особою, відповідальною за подання інформації.


" "